Palak Mata Pita Yojana in Gujarat

Palak Mata Pita Yojana in Gujarat : ગુજરાત સરકાર રાજ્યના એવા દરેક બાળકો કે જેમની ઉમર 0 થી 18 વર્ષ ની વચ્ચેની છે અને તેના માતા-પિતા નું મૃત્યુ થઈ ગયું છે, અથવા પિતાનું મૃત્યુ થયું Read More …

બીપીએલ ઘારકો માટેની યોજના || મળશે રૂ.20,000 ની સહાય || સંકટમોચન યોજના || રાષ્ટ્રીય કુટુંબ સહાય યોજના (National Family Benefit Scheme)

      રાષ્ટ્રીય સામાજીક સહાય કાર્યક્રમ હેઠળની રાષ્ટ્રીય કુટુંબ સહાય યોજના અંતર્ગત ગરીબી રેખા હેઠળ નોંઘાયેલા (બી.પી.એલ.) લાભાર્થી જેમની ઉંમર 18 વર્ષથી વઘુ  હોય અને 60 વર્ષથી ઓછી હોય તેવા મુખ્ય કમાનાર સ્ત્રી/પુરૂષનું અવસાન થાય Read More …